ČASTÉ OTÁZKY

1. Budú BBQ GRILLY pre verejnosť spoplatnené?

Áno verejne dostupné barbeque grily budú spoplatnené poplatkom, ktorý pokryje náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a tiež za jeho pravidelné čistenie.

2. Kto bude po použití čistiť  BBQ GRILL?

Kvalifikovaný (zaškolený)personál, ktorý BBQ GRILL po použití očistí nasledujúci deň hneď ráno.

3. Pre koho sú BBQ GRILLY určené?

Pre širokú verejnosť, pre užšie skupiny ľudí (napr. komunitné centrá, vnútrobloky bytových komplexov), súkromný sektor.

4. Je možné si BBQ GRILL vopred rezervovať?

Áno, a to prostredníctvom formulára alebo mobilnej aplikácie (závisí to od danej lokality). 

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku prosím napíšte nám ju e-mailom na info@perko.sk alebo prostredníctvom FB stránky BBQ GRILL.